نمایش یک نتیجه

Show sidebar

دانشنامه ایران شناسی و گردشگری

350،000تومان

ایران‌شناسی مطالعهٔ فرهنگ و تاریخ ایران‌زمین را گویند. البته نمی‌توان تعریف دقیقی از ایران‌شناسی ارائه‌داد که جامع و مانع باشد ولی می‌توان به تعریف‌هایی دست‌یافت که‌بتوان حوزهٔ مطالعه‌های ایران‌شناسی‌را باآن شرح‌داد.