پرچم ها و نمادها

معرفی و تاریخچه پرچم ها و نمادهای مختلف جهان
جدیدترین کتب منتشر شده
کتب نفیس
  • کتب نفیس
  • مجموعه ها
  • دانشنامه ها
  • مذهبی

آوا و نوای زورخانه

۱۷۰،۰۰۰تومان
ورزش زورخانه‌ای آداب و سنتی خاص دارد. آداب و سننی که با پیروی از پهلوانان و دلاوران افسانه‌ای دورهٔ باستانی و تاسی از پیشوای نخستین شیعیان و جوانمردان، خُلق و خوی مردانگی و مروت و جوانمردی را در ورزش کاران برمی‌انگیزد یا نیرو می‌بخشد.

اختراعات و مخترعین

۲۱۰،۰۰۰تومان
نیاز ما در اختراع است. اگر چه این جمله معروف در میان عوام به عدت تکرار می گردد، با وجود این، همه صاحب نظران بر روی آن اتفاق نظر نداشته و برخی از آنها، تخیل را مادر اختراعات می دانند. اگر چه ممکن است که تخیل خود در نتیجه یک نیاز شکل گیرد، اما این یک الزام نبوده و در نتیجه یک نیاز شکل می گیرد، اما این یک الزام نبوده و در بسیاری از مواردف این دو به صورت مستقل از یکدیگر عمل میکنند

ایران از نگاه تاریخ نگاران و جهانگردان جهان

۱۳۰،۰۰۰تومان
کشور ایران از دیرباز به دلیل حضور در یک منطقه استراتژیک و مهم، شاهد بسیاری از جنگ ها و کشمکش ها، عبور بازرگانان و جهانگردان بسیار و ده ها مورد دیگر بوده است. به دلیل ویژگی های که در بالا برشمردیم، شناخت و آشنایی با فرهنگ و نوع زندگی کردم ایران دغدغه دولتمردان و بسیاری از پژوهشگران کشورهای دیگر بوده است

تواریخ

۲۵۰،۰۰۰تومان
هِرودوت نخستین تاریخ‌نگار یونانی‌زبان است که آثار او تا کنون باقی مانده‌است. بر خلاف نویسندگانی که در آغاز کتاب خویش به شرح زندگی خود می‌پردازند، هرودوت در ابتدای کتاب خود به این جملهٔ ساده بسنده کرده‌است که «هدف هرودوتِ هالیکارناسی از ارائهٔ نتایج پژوهش‌هایش در اینجا آن است که گذر زمان، گرد فراموشی بر کارهای آدمیان و دستاوردهای بزرگ یونانیان و بربرها ننشاند و دلایل درگیری‌های این دو قوم روشن شود.»

جاده ابریشم از نگاه سیاحان و تصویر گران جهان

۲۵۰،۰۰۰تومان
بی گمان، انگیزه های گوناگونی می تواند آدمی را از یک سوی کره خاکی به سوی دیگر بکشاند. «تجارت» و مبادله کالا، همواره انگیزه ای مهم برای انجام این کارِ دشوار بوده است