نمایش یک نتیجه

Show sidebar

جاده ابریشم از نگاه سیاحان و تصویر گران جهان

250،000تومان
بی گمان، انگیزه های گوناگونی می تواند آدمی را از یک سوی کره خاکی به سوی دیگر بکشاند. «تجارت» و مبادله کالا، همواره انگیزه ای مهم برای انجام این کارِ دشوار بوده است